Cancer incidence and spectrum among Uygurs in Hotan District in China

Original price was: $24.59.Current price is: $2.99.

 • Title :Cancer incidence and spectrum among Uygurs in Hotan District in China
 • Author: Junqi Si a,1, Puli Wang a,1, Yaxin Zheng a,1, Qiang Xue a,b, Rexidan Nuermaimaiti b,Chen Wang a,b, Zhiyong Cui b, Xiangqian Zheng b, Dan Chen b, Zhirong Zhang b, Chen Tian a,b,*
 • Publication: Cancer Epidemiology
 • Publisher: Elsevier Inc
 • Year: 2022
 • Language: English
 • Pages: 5
 • Format: PDF
 • File size: 946 KB
 • DOI: 10.1016/j.canep.2022.102217
 • CBID: CBR172
Cancer incidence and spectrum among Uygurs in Hotan District in China